Maak hieronder je keuze uit onze modules en leerblokken Agroforestry.

Een opleiding van De Boeren Academie bestaat altijd uit modules die weer zijn onderverdeeld in leerblokken. Kies je liever een losse module of een los leerblok, of wil je er een aantal combineren? Pick & mix en stel zelf je opleiding samen!

Prijs per module: € 75,- > Drie maanden toegang (incl. community toegang)
Prijs per leerblok: € 20,- > Eén maand toegang (incl. community toegang)

Naar de modules en leerblokken

Module 1 agroforestry –

Agroforestry voor boeren uitgelegd

Je weet wat agroforestry is, welke verschillende vormen er zijn en welk vorm kan passen bij jouw boerderij. Deze module bestaat uit 5 leerblokken:

 • Leerblok 1.1 – Wat is agroforestry en wat verstaan we onder houtige gewassen?
 • Leerblok 1.2 – De toegevoegde waarde van agroforestry t.o.v. een monocultuur teeltsysteem
 • Leerblok 1.3 – Verschillende vormen van agroforestry uitgelegd
 • Leerblok 1.4 – Agroforestry in de akkerbouw en/of tuinbouw (silvoarable)
 • Leerblok 1.5 -Agroforestry in de veehouderij (silvopastoraal)
Maak hier je keuze

Module 2 agroforestry –

Wat levert agroforestry op?

Je hebt inzicht in de opbrengstpotentie van agroforestry en hebt een voorkeur voor een richting ontwikkeld. Deze module bestaat uit 5 leerblokken:

 • Leerblok 2.1 – De waarde van verschillende agroforestry-systemen
 • Leerblok 2.2 – Afzetmogelijkheden: Is de markt klaar voor agroforestry producten?
 • Leerblok 2.3 – Voorbeelden van agroforestry-systemen en hun mogelijke inkomsten
 • Leerblok 2.4 – De kosten en baten van agroforestry uitgesplitst: een saldoberekening maken.
 • Leerblok 2.5 – Investeringen en terugverdientijd van agroforestry
Maak hier je keuze

Module 3 agroforestry –

Regels en financiering rond agroforestry

Je weet of agroforestry een haalbare en realistische keuze is voor jouw situatie. Deze module bestaat uit 5 leerblokken:

 • Leerblok 3.1 – Introductie wet- en regelgeving rondom agroforestry
 • Leerblok 3.2 – Ruimtelijke ordening bij agroforestry en de omgevingswet
 • Leerblok 3.3 – Wat betekent de herplantplicht voor je agroforestry plannen?
 • Leerblok 3.4 – Bomen op landbouwgrond (agroforestry) in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
 • Leerblok 3.5 – Financierings- en subsidiemogelijkheden voor agroforestry
Maak hier je keuze

Module 4 agroforestry –

Agroforestry opzetten: je eigen plan maken

Na deze module weet jij wat er komt kijken bij het maken van een stappenplan om Agroforestry te realiseren op jouw boerenbedrijf. Deze module bestaat uit 4 leerblokken:

 • Leerblok 4.1 – Start met je ontwerpplan: bepaal je uitgangssituatie en functies van je agroforestry-systeem
 • Leerblok 4.2 – Het beplantingsplan: waar op letten bij het kiezen van soorten en variëteiten?
 • Leerblok 4.3 – Naar een agroforestry inrichtings- en beheerplan
 • Leerblok 4.4 – Begeleiding bij het maken van je agroforestry plan
Maak hier je keuze

Ons aanbod

Benieuwd naar modules en leerblokken van andere opleidingen?

Naar overzicht