Maak hieronder je keuze uit onze modules en leerblokken Energie.

Een opleiding van De Boeren Academie bestaat altijd uit modules die weer zijn onderverdeeld in leerblokken. Kies je liever een losse module of een los leerblok, of wil je er een aantal combineren? Pick & mix en stel zelf je opleiding samen!

Prijs per module: € 75,- > Drie maanden toegang (incl. community toegang)
Prijs per leerblok: € 20,- > Eén maand toegang (incl. community toegang)

Naar de modules en leerblokken

Module 1 energie –

Meten & energie besparen op je eigen boerderij

Jij weet waar je snelle energiebesparingen en winsten kan behalen in jouw bedrijf. Deze module bestaat uit 4 leerblokken:

 • Leerblok 1.1 – Snel geld verdienen door je energieverbruik te optimaliseren: besparen en opwekken
 • Leerblok 1.2 – De nulmeting: Wat is mijn energieverbruik nu? Data en meetsystemen
 • Leerblok 1.3 – Hoe kan ik nog een stapje verder gaan? Verschillende opwekmogelijkheden
 • Leerblok 1.4 – Zon, wind, biomassa: de opties en het opslaan van deze energie.
Maak hier je keuze

Module 2 energie –

Welke vorm van energie opwekken past bij mijn boerderij?

Jij hebt inzicht in wat er op jouw boerderij mogelijk is op het gebied van energieopwekking én je hebt een voorkeur ontwikkeld. Deze module bestaat uit 4 leerblokken:

 • Leerblok 2.1 – Wat is het verschil tussen een klein- en grootverbruiker van energie?
 • Leerblok 2.2 – Verschillende typen windmolens, vergunning, wet- en regelgeving
 • Leerblok 2.3 – Zon- en windenergie: een gunstige combinatie
 • Leerblok 2.4 – Biogas: energieproductie en optimaal verwaarden van je mest
Maak hier je keuze

Module 3 energie –

Energie verwaarden: de boerderij als groene energiecentrale

In deze module leer je hoe je met energie geld kan verdienen en heb je inzicht in de bijbehorende randvoorwaarden. Deze module bestaat uit 5 leerblokken:

 • Leerblok 3.1 – Energieopbrengsten maximaliseren door energieproductie en -gebruik te optimaliseren
 • Leerblok 3.2 – Je energieverbruik automatiseren middels een energiemanagement systeem
 • Leerblok 3.3 – Hoe kun je opgewekte energie terugleveren en wat komt er bij kijken?
 • Leerblok 3.4 – Energie leveren via een energiecoöperatie
 • Leerblok 3.5 – De waarde van Garantie van Oorsprong (GVO) certificaten
Maak hier je keuze

Module 4 energie –

De regels, randvoorwaarden en financiele zaken rondom energie

Na het volgen van deze module weet je waar jouw bedrijf mee te maken kan krijgen als je actief met energie aan de slag gaat. Deze module bestaat uit 3 leerblokken:

 • Leerblok 4.1 – Energie-investeringen: regels, subsidies, financiering en verzekeren
 • Leerblok 4.2 – Netcongestie: wat is dat en wat betekent het voor je energiebehoefte en -opwekking?
 • Leerblok 4.3 – Netcongestie: hoe kan ik er mee omgaan?
Maak hier je keuze

Ons aanbod

Benieuwd naar modules en leerblokken van andere opleidingen?

Naar overzicht