Leerblok 2.4 – De kosten en baten van agroforestry uitgesplitst: een saldoberekening maken.

Je kent de kosten en baten onderdelen van een agroforestry systeem en weet hoe je deze kunt doorrekenen.

20,00 excl. btw